Min arbetsplats

Fredrik Kärrholm

Etikett: tips

Skogen vi ärvde

Maciej Zaremba skriver om något som nog inte bör avfärdas som sedvanlig alarmism. Det infinner sig en känsla av allvar och gnagande obehag, som tangerar verklig oro: Den riktiga svenska skogen finns kanske snart inte kvar.

Stockholmaren kan ta cykeln till en trollskog och vandra där i timmar utan att stöta på en väg. I det skogigaste bland landskapen kan Hans Åfeldt inte knalla i en kvart bland virkesåkrarna utan att hamna på kalhyggen. I Stockholm är skyddszonen mot hänsynslösa hyggen tre mil från staden. I Storfors är det fem meter från husknuten. Kanske är det förklaringen till att stadsborna är de sista att uppfatta förvandlingen av landskapet.

Om skogen vi ärvde: Sveriges nya miljonprogram.

Fartblind kritik

Skriver i dag på ledarplats i Norrbottens-Kuriren, om något som fler än norrlänningarna borde läsa.

Vem vill då vara polis?

Postmodernismen

Claes Andersson från Chalmers har skrivit en för ovanlighetens skull läsvärd artikel på Newsmill, om genus och postmodernismen:

I mycket korta drag kan man säga att postmodern teori härstammar från kontinental filosofi. Viktiga komponenter är existentialism, psykoanalys och marxism även om dessa blandats på olika sätt i olika strömningar och med flera ytterligare komponenter. /…/ Man ser samhället i termer av en kamp mellan oförenliga intressen och man anser inte att strukturer kan reformeras utan att de måste brytas upp och bytas ut.

De postmoderna tankegångarna dominerar inte bara på de humanistiska institutionerna på landets universitet och högskolor. Dess uppbärare har även ett tolkningsföreträde i stora delar av den offentliga politiska debatten i Sverige. Något som är djupt destruktivt – inte bara i jämställdhetsfrågan.

Det finns flera engelska böcker på ämnet, men det skulle verkligen behövas en svensk redogörelse i bokform. Till dess, läs Anderssons artikel.

 

Very British

Myglet bakom kulisserna

När Mona Sahlin lagt fram sitt förslag satt de tysta en stund. Hon menade alltså allvar. Hon ville verkligen att de skulle ställa sina platser till förfogande. Hennes plats, deras platser, hela partistyrelsens.

Någon av dem hann tänka: Ingen kan ju beräkna konsekvenserna av ett sådant beslut!

Där och då, ute på den socialdemokratiska herrgården Bommersvik, måndagen den 8 november 2010, inleddes händelsekedjan som nu lett fram till Stefan Löfven.

Orden är Torbjörn Nilssons, som med två artiklar i Fokus skildrat vad som egentligen händer inom socialdemokratin. Missa varken En kung blir till från i fjol eller Regisserad reträtt från i går.

Initierat, välformulerat och jävligt underhållande.

Om kriget kommer

1943 fick varje svenskt hushåll hemskickat den lilla broschyren Om kriget kommer, med anvisningar till alla medborgare i händelse av krig. Skriften trycktes sedan, med reviderade upplagor, ända fram till 1987. Den är i dag ett fascinerande historiskt dokumentet, som vittnar om en tid då Sverige var ett av världens mest militäriserade länder. Ett Sverige som kunde mobilisera över 2 miljoner man till totalförsvaret och evakuera varje stad i riket.

Ladda ner och läs 1961 års upplaga här.

Vi ger aldrig upp! Varje meddelande om att motståndet skall uppges är falskt.

Kulturens röda fana

I DN Kultur skriver författaren Bengt Ohlsson en synnerligen läsvärd artikel om varför kultursfären är vänster. Och berättar samtidigt öppenhjärtigt om sitt uppbrott med denna slentrianmässiga rödhet.

Vad vänsterrörelsen beträffar har min tillhörighet varit total. Jag är fostrad i den, uppvuxen i den… Att röra sig bort från vänstern känns som att närma sig en kant, att världen och verkligheten plötsligt ska ta slut och man ska störta ner i helvetets eldar.

Men den tar inte slut. Det bara fortsätter och fortsätter. Man rör sig lätt och befriat utan paranojan, hyckleriet och misslyntheten. Man kan tro sina medmänniskor om gott – till och med makten, för den består också av medmänni­skor.

Läs hela!

“al-Qaida lyckades”

Tio år efter 11 september kan det konstateras att al-Qaidas taktik ändå har lyckats på flera avgörande punkter. Det skriver Axess chefredaktör Johan Lundberg i ett synnerligen tänkvärt blogginlägg:

“Elfte september och sorgen”

Är framtiden redan här?

Vilka är framtidens borgerliga idéer? Hur ska framtidens borgerliga samhälle se ut? Det är frågor som avhandlas i den synnerligen läsvärda antologin Borgerlig framtid, från tankesmedjan Timbro.

Recenserad av mig själv i Svensk Tidskrift.

2011 Index of Economic Freedom

Sverige sjunker från plats 21 till 22 på listan över världens friaste ekonomier. I topp ligger fortfarande Hong Kong och i botten återfinns Nordkorea. Enligt Wall Street Journals och Heritage Foundations bedömning. Se mängder av detaljer och grafik på denna utmärkta sida .