På återhörande

Efter ett par års bloggande, med tiden allt mer sporadiskt, är skrivandet här nu avslutat. Kanske återupptar jag bloggskrivandet i framtiden. Till dess återfinns jag på Twitter. Med ojämna mellanrum kan jag också komma att läsas som kolumnist i Svenska Dagbladet (op-ed).