När allt har blivit politik

För ett tag sedan föreslog Vänsterpartiet i Sörmland att landstingsanställda män skulle tvingas sitta när de besöker toaletten. Förutom renare golv är det bra för folkhälsan, var argumentet. Forskning visar att sittkissande minskar risken för prostataproblem.

Det absurda men högst allvarliga förslaget avslöjar en tidstypisk syn på politiken: bara man är demokratiskt vald är det rimligt att bestämma vad som helst.

Uppfattningen att allt kan och bör vara politik – även hur medborgarna kissar – är inte isolerad till stolliga vänsterpolitiker i mindre kommuner och landsting. Även på riksnivå, och över hela det politiska fältet, har en svår hybris fått fäste.

Ingen fråga tycks vara för liten för att politiseras.