Geggan av politisk samstämmighet

41 procent av alla journalister tycker Miljöpartiet är bästa parti. Inget problem, sägs det. Men hur hade det låtit om 41 procent stödde Sverigedemokraterna?

Erik Helmerson framför en vågad teori i DN:

Inte många skulle stå i kö för att försvara dessa journalisters yrkesetiska oklanderlighet när de rapporterade om flyktingmottagning.

Spot on: Med kårandan i halsen.