Skogen vi ärvde

Maciej Zaremba skriver om något som nog inte bör avfärdas som sedvanlig alarmism. Det infinner sig en känsla av allvar och gnagande obehag, som tangerar verklig oro: Den riktiga svenska skogen finns kanske snart inte kvar.

Stockholmaren kan ta cykeln till en trollskog och vandra där i timmar utan att stöta på en väg. I det skogigaste bland landskapen kan Hans Åfeldt inte knalla i en kvart bland virkesåkrarna utan att hamna på kalhyggen. I Stockholm är skyddszonen mot hänsynslösa hyggen tre mil från staden. I Storfors är det fem meter från husknuten. Kanske är det förklaringen till att stadsborna är de sista att uppfatta förvandlingen av landskapet.

Om skogen vi ärvde: Sveriges nya miljonprogram.